OPŁATA ADIACENCKA

Dostałeś zawiadomienie o wszczęciu postępowania lub decyzję w zakresie opłaty adiacenckiej? Dowiedz się, co dalej.

Dostałeś wezwanie?

Skorzystaj z darmowej konstultacji.

Opłata adiacencka jest opłatą ustaloną przez gminę dotyczącą wzrostu wartości nieruchomości wynikającą z jej podziału i wynosi do 30% różnicy wartości nieruchomości przed i po podziałem. Nie oznacza to jednak, że decyzja o jej przyznaniu jest nieodwołalna.

Dzięki naszemu doświadczeniu i skuteczności naszych działań pomożemy Ci uniknąć lub obniżyc opłatę adiacencką, a tym samym zachować Twoje pieniądze.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej konsultacji.

Liczy się czas

W kwestii opłaty adiacenckiej najważniejszym czynnikiem jest czas – zakres środków, które możemy wykorzystać i działań, które podejmiemy zależy od tego, w którym momencie procesu się do nas zgłosisz. Nie czekaj – skontaktuj się z nami i zachowaj swoje pieniądze.

Decyzja zatwierdzająca podział jest ostateczna

Uchwała rady gminy.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

To najlepszy moment, w którym możesz się do nas zgłosić. Prowadząc Twoją sprawę od samego początku mamy największe szanse, by Ci pomóc.

Ustalenie stanu nieruchomości przed podziałem.

Ustalenie stanu nieruchomości po podziale.

Ustalenie różnicy wartości nieruchomości.

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy

Wciąż jeszcze jesteś na początku drogi w staraniu się o uniknięcie opłaty adiacenckiej, a my możemy Ci w tym pomóc. Skontaktuj się z nami.

Zarzuty do techniki szacowania.

Kontroperat.

Uwagi do operatu

Uwagi do operatu

Jeśli zgłosisz się do nas w tym momencie nadal będziemy mogli Ci pomóc. Skontaktuj się z nami.

Wezwanie do udziału

Składanie wyjaśnień

Przesłuchanie strony biegłego

Rozprawa administracyjna

Rokowania

Przedłużenie terminu

Udostępnienie akt

Inne czynności procesowe

Inne czynności procesowe

Wciąż jesteśmy w stanie pomóc Ci uniknąć opłaty. Im szybciej skontaktujesz się z nami, tym większe mamy szanse na pomyślne rozwiązanie sprawy.

Możliwość zapoznania się z aktami sprawy.

Składanie uwag i zastrzeżeń.

Oświadczenia stron.

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania

To ostania chwila, w której możesz się do nas zgłosić bez ryzyka nieuniknięcia opłaty adiacenckiej.

Wymogi formalne artykułu 107 KPA.

Pouczenie o odwołaniu.

Termin 14 dni na odwołanie.

Decyzja I instancji

Decyzja I instancji

W tym momencie nadal możemy Ci pomóc, choć jest to już niemalże ostatnia okazja do podjęcia działania. Skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Ewentaulne uzupełnienie materiału dowodowego.

Termin rozpatrzenia 30 dni.

Decyzja II instancji

Decyzja II instancji

Skontaktuj się z nami niezwłocznie.

Decyzja ostateczna.

Brak odwołania.

Termin 30 dni na ewentualną skargę do WSA.

Decyzja utrzymująca

Decyzja utrzymująca

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co jeszcze możesz zrobić.

Ponowna analiza materiału dowodowego.

Uzupełnienie materiału dowodowego.

Decyzja uchylająca

Decyzja uchylająca

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, co jeszcze możesz zrobić.
Skarga do WSA

Skarga do WSA

Skontaktuj się z nami!

Co to jest opłata adiacencka?

Jest to opłata obciążająca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła w związku z:

  • podziałem nieruchomości,
  • scaleniem i podziałem nieruchomości,
  • budową urządzeń infrastruktury technicznej,
  • budową drogi

definiowanie opłaty adiacenckiejTak więc opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości ustalana jest w przypadku dokonania takiego podziału na wniosek właściciela (użytkownika wieczystego), jeżeli w wyniku dokonanego podziału wzrośnie jej wartość. W sytuacji tej będziemy mieli do czynienia z postępowaniem administracyjnym (bowiem w tym trybie prowadzona jest sprawa), w trakcie którego organ (wójt/burmistrz/prezydent) zobowiązany jest do wykazania, że ów podział spowodował wzrost wartości naszej nieruchomości.

W praktyce owo wykazanie sprowadza się do powołania biegłego, który przygotowując dowód w postępowaniu administracyjnym jako ekspert w tzw. operacie szacunkowym wykazuje wzrost wartości naszej nieruchomości. Natomiast opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości naszej nieruchomości, w związku z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej takich jak kanalizacja, woda, gaz czy droga będzie naliczona jeżeli wykazany zostanie wzrost wartości nieruchomości w związku z możliwością podłączenia do tych urządzeń. Informacje te choć ogólnikowe i niewyczerpujące tematu są wystarczające do zainicjowania dyskusji.

Często także bywa tak, że zdajemy sobie sprawę iż nasze decyzje związane np. z podziałem czy budową przez gminę urządzeń infrastruktury technicznej lub drogi niesie za sobą ryzyko płacenia opłaty adiacenckiej, lecz jak byliśmy zapewniani przez pracowników gminy być może samego wójta, opłata ta nie będzie naliczana. W istocie wójt (burmistrz/prezydent) może, a nie musi przeprowadzić postępowanie administracyjne zmierzające do obciążenia nas opłatą adiacencką.

Więcej informacji na temat opłaty adiacenckiej znajdziecie Państwo na Wikipedii